FUNDIT – ESDi

30 anys experiència universitària

La Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), amb l’objectiu d’impulsar la cultura del disseny i de promocionar els mitjans pedagògics i de recerca necessaris per dur-la a terme.

La Fundació, constituïda per organismes de l’Administració, agrupacions empresarials i empreses significatives de diversos sectors (Ministeri d’Indústria, Generalitat de Catalunya, Cambra de comerç i Indústria de Sabadell, Consell Intertextil Español, entre altres), va determinar l’any 1992 la necessitat d’incorporar dues noves especialitats: Disseny Gràfic i Disseny Industrial.

Tres anys després de la seva creació, la FUNDIT va signar un conveni d’associació amb la Universitat Ramon Llull (URL), la primera universitat privada de l’Estat espanyol. Mitjançant aquest conveni, la URL va atorgar als estudiants de ESDi la Titulació de Grau Superior en Disseny, títol propi de la Universitat Ramon Llull, en totes les seves especialitats; sent així el primer centre espanyol en impartir estudis universitaris de disseny.

El teu futur t'està esperant

Inscriu-te ja