Futurs Estudiants

A qui s’adreça

El perfil idoni d’estudiant és aquell que té afany per comprendre i dialogar amb cultures diferents a la pròpia; que té sensibilitat social i interès per a projectes empresarials tant a nivell local com a nivell internacional; que té un caràcter emprenedor; que té interès pel coneixement de la tecnologia més actual i, en general, un interès pels canvis del món actual i les seves derivacions sociològiques.

Requeriments d’Accés

Requeriments d’Accés

L’accés dels estudiants pot fer-se des de Batxillerat i CFGS, amb un ampli ventall de possibilitats, ja que es contemplen els àmbits de les Arts, les Humanitats, les Ciències Socials i les Tecnologies.

Valor diferencial

Valor diferencial

 1. Primer Departament a Espanya especialitzat en Humanitats Digitals.
 2. Aprenentatge de la investigació digital. No es requereixen coneixements previs de programació.
 3. Anàlisi de les competències digitals utilitzades en els governs, les empreses i altres institucions, sense oblidar les xarxes socials, el microblogging i els blogs, la publicitats, el periodisme, les arts digitals, hacking, la visualització de dades i molt més.
 4. Ambient de suport i d’aprenentatge.
 5. Base per a futures especialitzacions en tots els aspectes de la cultura digital: estratègia en xarxes socials, administració i direcció de comunitats, periodisme digital, màrqueting i publicitat, videojocs i altres àmbits de les industries creatives i culturals.
Perfil Estudiant

Perfil de l’Estudiant

El BA en Humanitats Digitals serà un dels estudis més demandats en el sector públic i privat. Convertir-te en el futur estudiant del Bachelor en Humanitats Digitals requereix passió, compromís i voluntat.

L’estudiant d’Humanitats Digitals és aquell que té les següents característiques:

 • Vol entendre i donar forma a la nova revolució tecnològica, que suposa, ni més ni menys, una transformació de la humanitat.
 • Està interessant en el nostre futur i vol aprofitar les oportunitats d’aquests canvis revolucionaris per tal de fer del món un lloc millor.
 • Reflexiona sobre qui som i com veiem el món.
 • Vol ajudar a reflexionar sobre la revolució tecnològica per identificar les seves potencialitats i buscar respostes.
 • Enfatitza la manera que coexistiran la tecnologia i la societat.

Estructura del Bachelor en Humanitats Digitals

Primer Curs
Assignatura Tipologia ECTS Període
(M) Condició humana, Tecnologia i societat (Antropologia) FB 8 Anual
(M) L’articulació de les societats (Art i cultura I) FB 8 Anual
(T) Tecnologia i recursos digitals, Internet OB 6 Anual
(P) Humanitat i espiritualitat FB 6 Anual
(P) Les fonts i els orígens del pensament (Filosofia I) FB 6 Anual
(M) Antecedents de la globalització del segle XX (historia 1) OB 6 Anual
(M) Fonaments de cultura i societat digital OB 4 Q1
(M) Sociologia computacional i I.A. FB 6 Q2
(M) Construcció de la Història i Anàlisi de les fonts FB 6 Q1
(M) La societat a través de la literatura ( Literatura 1) OB 4 Q2
TOTAL 60
Segon curs
Assignatura Tipologia ECTS Període
(M) Arts i cultura visual (Art i cultura II) OB 6 Anual
(P) L’anàlisi de les crisis i el seu impacte (Filosofia II) OB 6 Anual
(P) Anàlisi de l’entorn i dels mitjans FB 6 Anual
(M) Organització humana i models polítics FB 4 Q1
(T) Tecnologia i recursos digitals en el context S.C. OB 4 Q1
(T) De la informació al coneixement, Anàlisi de dades (Algorísmica i matemàtiques) FB 6 Q1
(P) Interculturalitat i globalització OB 4 Q1
(M) Els mons a l’inici del 3r. Mil·lenni (historia II) OB 4 Q1
(M) Mosaics humans, geopolítica i canvi climàtic OB 4 Q2
(T) Economia en Xarxes telemàtiques OB 6 Q2
(P) Corrents de pensament i cibercultura FB 4 Q2
(T) Llenguatges naturals i digitals del coneixement FB 6 Q2
TOTAL 60
Tercer Curs
Assignatura Tipologia ECTS Període
(T) Organitzacions productives i emprenedoria OB 8 Anual
(P) El món a través dels canals de comunicació OB 6 Anual
(T) Expressió artística, virtualitat i models físics. Modelització 3D OP 6 Anual
(T) Programació d’entorns digitals OB 6 Q1
(T) Anàlisi de dades. Bigdata OB 6 Q2
(P) Valors emergents i criteris ètics OP 3 Q1
(M) Sistemes polítics i govern obert OP 4 Q1
(M) Ciber Legislació i globalització OP 3 Q2
(T) Treball interacció humà-màquina OP 3 Q2
Pràctiques d’empresa OB 5 Q1 o Q2
TFG 10
TOTAL 60

Sortides Professionals

Els graduats en Humanitats Digitals desenvoluparan la seva activitat en els camps propis de les humanitats tant en l’àmbit de la docència com en el de la recerca social i en aquelles activitats on convergeixen les 3 àrees de coneixement que articulen els estudis, entre elles:

 • Anàlisi de dades i Big data
 • E-commerce
 • Net màrqueting i màrqueting neuronal
 • Analítica social i determinació de tendències
 • Detecció de requeriments i definició de productes en l’àmbit smart
 • Publicitat i segmentació
 • Prospectiva i escenaris de futur
 • Emprenedoria digital
 • Responsables de digitalització i transformació digital
 • Anàlisi i plans estratègics vinculats al desenvolupament
 • Anàlisi de mercat i desenvolupament participació democràtica

El teu futur t'està esperant

Inscriu-te ja