Serveis Estudiants

Secretaria acadèmica

Secretaria acadèmica

El centre disposa de Secretaria Acadèmica, un servei dirigit a estudiants i ex alumnes interessats en realitzar qualsevol tràmit administratiu relacionat amb el seu expedient acadèmic. És necessari dirigir-se a Secretaria Acadèmica per a les següents qüestions:

 • Informació acadèmica
 • Matrícula
 • Emissió de certificats (certificat acadèmic oficial, matriculació, finalització i trasllat d’expedient)
 • Reconeixement de crèdits
 • Beques
 • Pràctiques d’empresa i borsa de treball
 • Tramitació i expedició de títols.

Informació general: se.u1553507831de.id1553507831se@ai1553507831rater1553507831ces1553507831Sol·licitud de certificats: se.ud1553507831e.ids1553507831e@tac1553507831ifitr1553507831ec1553507831

Suport a l’alumnat

Suport a l’alumnat

Els estudiants de l’ESDi tenen a la seva disposició el servei de Suport a l’Alumnat que té com a objectiu facilitar la integració de l’estudiant a l’escola, i ajudar-los en els dubtes que puguin sorgir durant els seus anys d’estudi a l’ESDi. Les seves principals funcions passen per:

 • Facilitar la integració de l’alumne
 • Assistir a les seves problemàtiques personals i acadèmiques
 • Ajudar a l’alumne en la seva progressió, i assessorar en la seva trajectòria acadèmica
 • Garantir que els canals de comunicació de l’ESDi estiguin oberts i siguin utilitzats per l’alumnat
 • Potenciar els òrgans de representativitat dels alumnes
Community&International networking

Community&International networking

Pretén facilitar la interrelació entre els membres de la comunitat universitària, especialment alumnes i antics alumnes. Les seves principals funcions són:

 1. ESDI Alumni
 2. “ESDiNetworking”
 3. Donar suport a les activitats organitzades pels propis estudiants, graduats i/o professors. Com l’ÉSDissabte, ESDiPreneurs Breakfasts,…
 4. Borsa de treball (inserció i millora de la carrera professional), Centre d’emprenedors (ESDiEmpresa), Llotja del Disseny (graduats freelance o amb empresa pròpia), transferència del coneixement des de les unitats acadèmiques, etcètera.
 5. Representar a l’ESDi dins la Càtedra UNESCO, i al CLUC per la Universitat Ramon Llull.
Relacions Internacionals

Relacions Internacionals

L’ESDi compta amb un servei de Relacions Internacionals que gestiona una àmplia xarxa de centres de tot el món per dur a terme projectes de cooperació internacional o per facilitar l’intercanvi d’alumnes i professors de l’ESDi. El centre és conscient que el futur està ple de riscos, però també de grans oportunitats per a totes aquelles persones amb una sòlida formació, amb mentalitat oberta i amb capacitat de treball en equip en un món plural i obert.

Entre els països amb els quals l’escola té conveni destaquen: Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Holanda, Finlàndia, Hongria, Suïssa, Mèxic, Colòmbia, Perú, Xile, Argentina, Brasil, Austràlia, Israel, Índia i Turquia.

Erasmus Estudio

El Programa d’Aprenentatge Permanent ERASMUS estableix un sistema de col•laboració acadèmica entre universitats de diferents països d’Europa.

Per poder sol·licitar una plaça i/o beca Erasmus és necessari complir amb els següents requisits:

 • Estar matriculat a l’Escola Superior de Disseny ESDi.
 • Tenir nacionalitat espanyola o d’un país membre de la Unió Europea, països de la AELC (Noruega, Islàndia, Liechtenstein), països associats (Bulgària i Romania), i Turquia, o tenir l’estatut de resident permanent, apàtrida o refugiat a Espanya.
 • Tenir superats en el moment de la sol·licitud almenys el 80% dels crèdits de primer i segon curs.
 • No haver gaudit amb anterioritat d’una altra beca o plaça ERASMUS. No es permeten segones estades Erasmus. El període d’estudis té una durada mínima de 3 mesos i màxima equivalent a un curs acadèmic complet.

Els alumnes de l’ESDi podran realitzar una mobilitat Erasmus durant el tercer i quart curs, sempre que hagin realitzat el 50% dels crèdits totals del grau.

En el marc d’aquest Programa, els estudiants Erasmus estan exempts del pagament de taxes acadèmica en el lloc de destinació, ja que les abonen a la seva Universitat d’origen, sense que això perjudiqui el reconeixement acadèmic dels estudis que allí cursin.

Erasmus pràctiques

El programa de mobilitat Erasmus Pràctiques, destinat a estudiants universitaris, consisteix en la realització d’un període de pràctiques en una empresa, un centre de formació, un centre de recerca o una organització d’un altre país europeu. Per dur a terme aquestes pràctiques és necessària la signatura d’un conveni entre la universitat d’origen, la institució d’acolliment i la persona beneficiària.

La durada de l’estada és d’un mínim de tres mesos i d’un màxim de dotze, i l’ajuda econòmica que es proporciona està destinada a cobrir les despeses derivades de la mobilitat (manutenció, desplaçament, allotjament…).

La Comissió Europea publica la llista dels Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC), destinats a la preparació lingüística prèvia dels estudiants que es beneficiïn d’una beca Erasmus Estudis o Erasmus Pràctiques en un país de llengua poc difosa o ensenyada.

Per poder sol·licitar un Erasmus Pràctiques és necessari estar matriculat a l’Escola Superior de Disseny ESDi i haver superat el 50% dels crèdits del grau.

Mobilitat Freemoving

Els programes dirigits a alumnes en règim de Free Moving amb estades semestrals (extensibles a 1 curs acadèmic complet), permeten escollir de forma flexible un mínim de 15 hores de treball setmanals en Universitats que no es troben a Europa i amb les quals ESDi té conveni.

Els estudiants interessats en aquest programa tenen la possibilitat d’acollir-se a la mobilitat recíproca amb pagament de matrícula a la Universitat d’origen (ESDi), o a la mobilitat Free Moving matriculant-se directament a la Universitat de destinació. Una o una altra mobilitat depèn del conveni establert amb la Universitat de destinació, així com de la demanda entre ambdues universitats.

Els alumnes interessats hauran de seguir el mateix procediment que si sol·licitessin una plaça d’ERASMUS. La diferència resideix en marcar en el formulari la Universitat de destinació que més interessi a l’alumne.

Esdi Esports

Esdi Esports

La Universitat Ramon Llull (URL) disposa d’un Servei d’Esports que gestiona i coordina la participació dels estudiants en totes les disciplines esportives amb representació universitària, tant en competicions entre universitats catalanes com amb la resta d’universitats de l’estat. Des d’aquest servei d’esports també s’organitzen les lligues internes entre centres de la URL, així com un conjunt d’activitats orientades a la salut del col·lectiu estudiantil. En aquestes activitats la URL dóna la possibilitat a l’alumne de demanar un reconeixement de crèdits dels seus estudis. Podeu estar informats de totes les novetats del Servei d’Esports, així com conèixer el seu funcionament, a través de la pàgina web de la URL o a Facebook.

Contacte: ude.1553507831lru.t1553507831arotc1553507831er@lr1553507831ustro1553507831pse1553507831Facebook URL Esports

Borsa de Treball i Pràctiques

Borsa de Treball i Pràctiques

Pràctiques

La vinculació de l’escola amb el món empresarial és un dels objectius fundacionals.

En el pla d’estudis, les pràctiques es desenvolupen sota l’assignatura Exercici Professional que s’inscriu en el quart curs acadèmic, encara que hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques en tercer curs si l’alumne ho requereix. Les pràctiques han de tenir una durada d’entre 120 i 220 hores i equivalen a 14 crèdits. Si l’empresa decideix continuar amb la vinculació amb l’alumne pot fer-ho amb la possibilitat de redacció d’un segon conveni.

El programa de pràctiques de l’ESDi està regulat pel Reial Decret 592/2014, de l’11 de juliol.

Per a més informació podeu contactar amb se.ud1553507831e.ids1553507831e@seu1553507831qitca1553507831rp1553507831.

Borsa de treball

A part de la implicació de l’escola amb un gran nombre d’empreses al llarg de tots els estudis, el centre també manté la relació una vegada finalitzada l’activitat docent.

L’ESDi disposa d’una borsa de treball per facilitar la inserció laboral i la millora professional de tots els seus graduats. Els estudiants que vulguin rebre les ofertes de treball que rep el centre o vulguin conèixer el funcionament de la borsa poden escriure a se.ud1553507831e.ids1553507831e@lla1553507831bert_1553507831asrob1553507831.

El teu futur t'està esperant

Inscriu-te ja